yediler eskişehir src ody üdy mesleki yeterlilik belgesi kursu Yediler mesleki yeterlilik eğitim kursu src ody üdy belgesi kursları
  Anasayfa  |   |   |   |   |   |   |  İletişim  
     
   Hakkımızda
   Vizyonumuz
   Misyonumuz
   Kurumuzdan Resimler
   SRC Belgeleri
   SRC Dersleri - Saatleri
   SRC İçin Gerekli Evraklar
   SRC Sorgulama
   ODY Hakkında
   ÜDY Hakkında
   SRC Türleri
   ODY Türleri
   ÜDY Türleri
   UDY - ÜYD Soruları
   SRC Soruları
   İlk Yardım Dersi
   Motor Dersi
   Trafik Dersi

eskişehir

ODY Hakkında


ODY’nin açılımı: Orta Düzey Yönetici

Orta Düzey Yönetici: Karayolları Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterin bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri Ünvarlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Türleri: ODY Meselki Yeterlilik Belgeleri 4 grupta toplanır.

ODY – 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY – 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY – 3 : Uluslararası eşya – kargo taşımacılığı
ODY – 4 : Yurtiçi eşya – kargo taşımacılığı

ODY belgeli eleman istihdam etmekle yükümlü işletmeler

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre;Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

 

ODY Grupları

Kurumumuzda yılda … defa ÜDY ve ODY grupları açılmaktadır. 2012 yılında grup açım tarihi 30 Haziran 2012’dir. 20 Haziran 2012 tarihine kadar kayıtlarımız devam edecektir. Detaylı bilgiyi sitemizdeki duyurular bölümünden veya 0222 220 87 97 – 0542 261 70 95 no’lu telefonlardan alabilirsiniz.

Muafiyet Kapsamında ODY Belgesi Nasıl Alınır?

Eğitim ve Sınavdan Muafiyet

ODY 1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı)

1.       Başvuru sahibinin ODY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe

2.       Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağını ve başvuru sahibinin bu firmalardan müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yönetici, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelirinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.

3.       Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.

4.       Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği

5.       Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)

6.       2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)

ODY 2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı)

1.       Başvuru sahibinin ODY2 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe

2.       Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağını ve başvuru sahibinin bu firmalardan müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yönetici, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelirinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.

3.       Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.

4.       Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği

5.       Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)

6.       2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)

ODY 3 (Uluslararası Eşya Taşımacılığı)

1.       Başvuru sahibinin ODY3 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe

2.       Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağını ve başvuru sahibinin bu firmalardan müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yönetici, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelirinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.

3.       Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.

4.       Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği

5.       Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)

6.       2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)

ODY 4 (Yurtiçi Eşya Taşımacılığı)

1.       Başvuru sahibinin ODY4 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe

2.       Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağını ve başvuru sahibinin bu firmalardan müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yönetici, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelirinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.

3.       Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.

4.       Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği

5.       Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)

6.       2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)

Yukarıda açıklanan ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi sahibi olma kriterleri dışında aşağıdaki vasıflara sahip olanlar, talep ettikleri ODŞ türü belgeden yalnızca birini alabilirler.

1.       Üniversitelerin / Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren “Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” bölümlerinden mezun olup, “Ulaştırma, Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” alanlarından ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlara ilgili ODY

2.       Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle Bölge Müdürü, Daire Başkanı veya daha üst ünvanla görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle tarfik ile ilgili bölümlerde Daire Başkanı ve Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olanlara talep ettikleri ODY belgeleri verilir.

Eğitimden Muafiyet

Yüksekokul mezunları, yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavından başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

ODY Hakkında

İlgili Dosya ve Linkler
Ders Saatleri


 
 Anket
En Çok Hangi Derste Zorlanıyorsunuz

İlk Yardım
Motor
Trafik
Sonuçlar

Etkinlik Takvimi

 Trafik İşaretleri
Tehlike Uyarı İşaretleri
Trafik Tanzim İşaretleri
Trafik Bilgi İşaretleri
Otoyol İşaretleri
Durma ve Parketme İşaretleri
Yapım Bakım Onarım İşaretleri
Yatay İşaretleme Grubu
Paneller Grubu
Figürler
Yol İşaretleri
 Faydalı Bilgiler
ULUSLAR ARASI SÜRÜCÜ BELGESİ
Trafik polisinin yaptığı sabit denetlemelerde nelere bakılır
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
MONOKÜLER KİŞİLER
Kaybedilen Ehliyetlerin Yenisinin Çıkarılması İşlemleri:
HANGİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE HANGİ CİNS ARAÇ KULLANILABİLİR
EMNİYET KEMERİ SİZİ HAYATA BAĞLAR
ARAÇLARIN SÜRÜLMESİNDE YETKİ DURUMU
Araçlarda Zorunlu Bulundurulması Gereken Donanımlar
Araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri
Tüm Hakları Saklıdır.. Site içinde kullanılan materyallerin izinsiz olarak kullanımı kesinlikle yasaktır!..
Yediler Sürücü Kursu   Yediler SRC Kursu

online ziyaretçi: 6
Toplam: 1.400.002
eskişehir web tasarım 
yedilersrckursu.com - eskisehirudy.com - eskisehirody.com - yedilersurucukursu.com.tr
  ODY Eskişehir ÜDY eskişehir