yediler eskişehir src ody üdy mesleki yeterlilik belgesi kursu Yediler mesleki yeterlilik eğitim kursu src ody üdy belgesi kursları
  Anasayfa  |   |   |   |   |   |   |  İletişim  
     
   Hakkımızda
   Vizyonumuz
   Misyonumuz
   Kurumuzdan Resimler
   SRC Belgeleri
   SRC Dersleri - Saatleri
   SRC İçin Gerekli Evraklar
   SRC Sorgulama
   ODY Hakkında
   ÜDY Hakkında
   SRC Türleri
   ODY Türleri
   ÜDY Türleri
   UDY - ÜYD Soruları
   SRC Soruları
   İlk Yardım Dersi
   Motor Dersi
   Trafik Dersi

eskişehir

ODY - ÜDY

UDY | UDY

ÜDY’nin Açılım: Üst Düzey Yönetici

ÜDY’nin Tanımı: Karayolları Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterin bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yönetin, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY Türleri: ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgeleri 4 grupta toplanır.

ÜDY – 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY – 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY – 3 : Uluslararası eşya – kargo taşımacılığı
ÜDY – 4 : Yurtiçi eşya – kargo taşımacılığı

ÜDY Belgeli Eleman İstihdam Etmekle Yükümlü İşletmeler

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

ÜDY Grupları

Kurumumuzda yılda bir defa ÜDY ve ODY grupları açılmaktadır. 2012 yılında grup açım tarihi 30 Haziran 2012’dir. 20 Haziran 2012 tarihine kadar kayıtlarımız devam edecektir. Detaylı bilgiyi sitemizdeki duyurular bölümünden veya 0222 220 87 97 – 0542 261 70 95 no’lu telefonlardan alabilirsiniz.

Muafiyet Kapsamında ÜDY Belgesi Nasıl Alınır

ÜDY1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı)

1. Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe

2. Tecrübe sahibinin görev yaptığı firmalardan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi konumlarda 25 Şubat 2006’dan önce 5 sene görev yapmış olması gerekir

3. Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.

4. Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait Uluslararası Yolcu Taşımacılığı yaptığını gösterin ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği

5. Sınırlı sorumlu firmalarda görev yapan üst düzey yetkilinin 25 Şubat 2006’dan önce tecrübesi olduğunu gösteren onaylı ticaret sicil gazetelerini göndermelidir. (Kaç yıl yetkili kılındığını gösteren gazeteler)

6. Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)

7. 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)

ÜDY2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı)

1. Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe

2. Tecrübe sahibinin görev yaptığı firmalardan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi konumlarda 25 Şubat 2006’dan önce 5 sene görev yapmış olması gerekir

3. Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.

4. Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yaptığını gösterin ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği

5. Sınırlı sorumlu firmalarda görev yapan üst düzey yetkilinin 25 Şubat 2006’dan önce tecrübesi olduğunu gösteren onaylı ticaret sicil gazetelerini göndermelidir. (Kaç yıl yetkili kılındığını gösteren gazeteler)

6. Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)

7. 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)

ÜDY3 (Uluslararası EşyaTaşımacılığı)

1. Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe

2. Tecrübe sahibinin görev yaptığı firmalardan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi konumlarda 25 Şubat 2006’dan önce 5 sene görev yapmış olması gerekir

3. Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.

4. Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait Uluslararası eşyaTaşımacılığı yaptığını gösterin ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği

5. Sınırlı sorumlu firmalarda görev yapan üst düzey yetkilinin 25 Şubat 2006’dan önce tecrübesi olduğunu gösteren onaylı ticaret sicil gazetelerini göndermelidir. (Kaç yıl yetkili kılındığını gösteren gazeteler)

6. Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)

7. 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)

ÜDY4 (Yurtiçi Eşya Taşımacılığı)

1. Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe

2. Tecrübe sahibinin görev yaptığı firmalardan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi konumlarda 25 Şubat 2006’dan önce 5 sene görev yapmış olması gerekir

3. Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.

4. Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait Yurtiçi EşyaTaşımacılığı yaptığını gösterin ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği

5. Sınırlı sorumlu firmalarda görev yapan üst düzey yetkilinin 25 Şubat 2006’dan önce tecrübesi olduğunu gösteren onaylı ticaret sicil gazetelerini göndermelidir. (Kaç yıl yetkili kılındığını gösteren gazeteler)

6. Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)

7. 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)

Ayrıca;
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma Bakanlığı başmüfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY belgesi eğitimden ve sınavdan muafiyet kapsamında verilir.

Eğitimden Muafiyet

Aşağıdaki şartları taşıyanlara Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları kaydıyla kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine göre ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

1. Üniversitelerin / Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren “Ulaşıtrma, Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup “Ulaştırma, Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” alanlarından ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar

2. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle Şube Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde Daire Başkanı ve Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olanlar

3. ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenlereİlgili Dosya ve Linkler
Ders Saatleri

UDY 
 Anket
En Çok Hangi Derste Zorlanıyorsunuz

İlk Yardım
Motor
Trafik
Sonuçlar

Etkinlik Takvimi

 Trafik İşaretleri
Tehlike Uyarı İşaretleri
Trafik Tanzim İşaretleri
Trafik Bilgi İşaretleri
Otoyol İşaretleri
Durma ve Parketme İşaretleri
Yapım Bakım Onarım İşaretleri
Yatay İşaretleme Grubu
Paneller Grubu
Figürler
Yol İşaretleri
 Faydalı Bilgiler
ULUSLAR ARASI SÜRÜCÜ BELGESİ
Trafik polisinin yaptığı sabit denetlemelerde nelere bakılır
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
MONOKÜLER KİŞİLER
Kaybedilen Ehliyetlerin Yenisinin Çıkarılması İşlemleri:
HANGİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE HANGİ CİNS ARAÇ KULLANILABİLİR
EMNİYET KEMERİ SİZİ HAYATA BAĞLAR
ARAÇLARIN SÜRÜLMESİNDE YETKİ DURUMU
Araçlarda Zorunlu Bulundurulması Gereken Donanımlar
Araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri
Tüm Hakları Saklıdır.. Site içinde kullanılan materyallerin izinsiz olarak kullanımı kesinlikle yasaktır!..
Yediler Sürücü Kursu   Yediler SRC Kursu

online ziyaretçi: 19
Toplam: 1.548.369
eskişehir web tasarım 
yedilersrckursu.com - eskisehirudy.com - eskisehirody.com - yedilersurucukursu.com.tr
  ODY Eskişehir ÜDY eskişehir